Logga In

startsida tjänster kvalite miljö referenser kontakt lediga jobb

MILJÖ

 

Miljöpolicy


Inom Järfälla Måleri AB skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att avkall på funktion, effektivitet och noggrannhet görs.
Järfälla Måleri AB skall verka för:


-  att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten

-  att tillhandahålla produkter och tjänster som har minsta möjliga inverkan på   miljön

-  att bidra till att sprida kunskap om miljövänlig teknik och miljömedvetande

-  att mäta resultatet av miljöarbetet genom interna revisioner av eget arbete

-  att främja öppenhet och dialog med anställda, kunder och allmänhet

-  att vid inköp av varor och tjänster alltid beakta miljöaspekterna

-  att kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk  utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheters krav

Miljöprogram


Fordon


Vid nyanskaffningar sker övergång till MK1/Euro III i takt med tillverkarnas utveckling.
Däck återvinns/regummeras genom auktoriserade gummiverkstäder.

 

Bränsle, smörjoljor, rengöringsmedel m. m.


Järfälla Måleri AB använder Diesel MK1, Katalysatorbensin Grön 95 MK1 i förekommande fall, annars lägst MK2.
Till mindre maskiner används Alkylatbensin 2T samt 4T.

Fordons-, och maskinoljor är vegetabiliska och biologiskt nedbrytbara.


Endast biologiskt nedbrytbara produkter såsom tvål, rengöringsmedel, saneringsvätskor m. m. används. Dessa uppgraderas i takt med tillverkarnas produktutveckling och lägst myndigheters krav.

 

Förbrukningsmaterial


Järfälla Måleri AB använder färg, förbrukningsmaterial m. m. uppfyllande lägst branschorganisationers och myndigheters rekommendationer.
Järfälla Måleri AB använder endast miljövänligaste batterialternativ.
Järfälla Måleri AB använder sig aldrig av kemisk hantering där alternativ finns.

 

Inköp


Järfälla Måleri AB gör sina inköp hos leverantörer vilka tillhandahåller miljö och varudeklaration för aktuella varor, material och utrustningar.

 

Miljöfarligt avfall


Miljöfarligt avfall deponeras i enlighet med gällande bestämmelser på därför avsedd destruktions/ återvinningsanläggning.
Restprodukter av färg, batterier, oljor m.m. avlämnas på miljöstation.

 

side3

Järfälla Måleri AB Adress: Fanjunkargränd 2, 17738 JÄRFÄLLA, Tel: 08-6211280, E-post: info@jarfallamaleri.se